3 marca 2020

Misja

Zrzeszamy ludzi, którym dobro naszej Planety i wszystkich jej mieszkańców nie jest obojętne – dziś musimy zadbać, aby jutro nasze dzieci mogły żyć w bezpiecznym środowisku. Wielu z nas to eksperci w swoich dziedzinach, w tym eksperci Unii Europejskiej.

Proponowane przez nas rozwiązania, korzystne dla Polski – Europy – Świata, prezentujemy głównie podczas konferencji naukowych, realizacji konkretnych projektów i uczestnictwa w ciałach doradczych.

Lokalnie, na poziomie samorządów, nasi członkowie angażują się w kreowanie ekologicznej przyszłości, zawsze opartej o rzetelne podstawy naukowe. Współpracujemy z lokalnymi władzami w optymalizacji codziennych działań na rzecz środowiska i człowieka.

Nasze obecne aktywności w ramach racjonalnej ochrony klimatu – Green Deal 2050 to:

  • Szybka redukcja smogu i CO2 – Uchwała o prawidłowym spalaniu
  • Transformacja energetyczna tworząca lokalne klastry OZE oaz kooperatywy
  • Walka z zagrożeniami jak koronawirus – #StopCOV2
  • Redukcja emisji CO2 uwzględniająca bezpieczeństwo energetyczne poprzez promocję biomasy i budowy domów z drewna
  • Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
  • Ekologia w miastach: komunikacja, bezpieczeństwo, zieleń
  • Szkoły: edukacja ekologiczna, wentylacja, prawa uczniów
  • Zero-waste i recykling
  • Odpowiedzialne rolnictwo, zdrowa żywność oraz systemy Permakultury