Zagrożenia dla korzystania z biomasy w ogólnopolskim programie „Czyste Powietrze”

Wartość programu dotacyjnego Czyste Powietrze szacuje się na ponad 100 mld zł. Trudno uwierzyć w to, że niektóre jego zapisy wykluczają dopłaty do urządzeń produkujących energię odnawialną a jednocześnie przewidują dopłaty do urządzeń wykorzystujących kopalny gaz.