Poznański Panel Obywatelski

Polskie Forum Klimatyczne zostało zaproszone do udziału w Poznańskim Panelu Obywatelskim. Niestety dalszy przebieg wypadków nie był taki, jakiego byśmy oczekiwali po tego typu wydarzeniu.

Nasze propozycje tematów

Jak zaadaptować lasy i tereny zieleni w Poznaniu do zmieniającego się klimatu?

 1. Mini plantacje i pojedyncze drzewa tlenowe w centrum miasta -Fotosynteza C4 jest ok. 10 razy wydajniejsza od sosny , czy brzozy. Likwidacja miejskich wysp ciepła.
 2. Przekształcenie Stadionu Szyca w rekreacyjny kompleks agro-leśny – społeczny Ogród Permakultury obsadzony drzewami tlenowymi.
 3. Zazielenienie całości pasów przydrożnych i śród–drożnych krzewami tak, jak to się już robi miedzy King Cross i Ławicą.
 4. Zagospodarowanie doliny Warty jako rekreacyjnych terenów agro-leśnych. Połączyć to należy z zagospodarowaniem rzeki Warty dla potrzeb energetycznych – przepływowe elektrownie rzeczne pomysłu Zakładów Cegielskiego.
 5. Budowa miejskich Ogrodów Permakultury w lasach Miasta Poznania. Zorganizowanie na terenie MTP wzorcowego kompleksu agro-leśnego jako Centrum Edukacji Warsztatowej.

Całość tych propozycji wpłynie pozytywnie na stosunki wodne w mieście, co powinno być osobnym tematem.

Czy całkowicie odejść w Poznaniu od spalania węgla w gospodarstwach domowych?

 1. Zastąpienie węgla nisko – kosztowymi zamiennikami – biomasa jako OZE.
 2. Wprowadzenie systemu tanich buforów ciepła połączonych z panelami fotowoltaicznymi i z tylko okazjonalnym wsadowym spalaniem w istniejących piecach. Daje to znaczne redukcje w kosztach ogrzewania domu i znacząco redukuje smog.
 3. Przeprowadzenie akcji edukacyjnej o prawidłowym spalania paliw stałych, wraz z pokazami.
 4. Budowa osiedlowych instalacji C-GEN do pozbycia się odpadów komunalnych i resztek biomasy – pozyskanie w ten sposób energii cieplnej i elektrycznej.
 5. Rozwój lokalnych klastrów energii cieplnej i elektrycznej na poziomie osiedlowym – włączając w to domową fotowoltaikę, spółdzielnie energetyczne, hydroelektrownie przepływowe na Warcie oraz instalacje C-GEN.
 6. Rozwój geotermalnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w co najmniej 3 lokalizacjach.

W ten sposób częściowo uniezależnimy Miasto Poznań od scentralizowanego i drożejącego systemu dostaw energii elektrycznej. Obniżymy w ten sposób wysokie teraz i wzrastające koszty funkcjonowania gospodarstw domowych.

Podsumowanie Panelu

Po sporym czasie Poznański Panel Obywatelski dochodzi powoli do finału. Finału i śmiesznego, i smutnego zarazem. W obliczu wielkich wyzwań klimatycznych oraz zdecydowanych działań Komisji Europejskiej – KE, dyskusja poszła na boczny tor i Szacowni Paneliści zajęli się wątkami zupełnie ubocznymi i nieistotnymi. Szczególne rozbawienie budzi poddanie pod dyskusję kwestii pozostających w gestii obowiązków służbowych urzędników miejskich, za które to przecież biorą oni pieniądze.

W ramach przeciwdziałania zmianom klimatycznym KE narzuciła obowiązek zasadzenia 3 mld nowych drzew w UE do roku 2030. Ma to być przyrost NETTO, czyli wszystkie wycięte drzewa mają być uzupełnione poza tym limitem (w Poznaniu jest to już ponad 100 tys. ). To jest bardzo dobra decyzja, szczególnie że daje możliwość masowych nasadzeń „drzew tlenowych”, a to daje skuteczność Biosekwestracji CO2.

Na miasto Poznań przypadnie ok. 4 mln nowych drzew i o tym powinni paneliści dyskutować. Jak i gdzie nasadzić, jak zlikwidować betonozę centrum, jak przywrócić przedwojenne zielone kliny itd. KE znana jest z tego, że bezwzględnie egzekwuje swoje dyrektywy i karze opornych. Przed rokiem 2030 obecny Prezydent Poznania opuści urząd i cały kłopot spadnie na następnego, który zapewne umyje ręce i przesunie karę na mieszkańców. Dlatego też Paneliści powinni dyskutować nad:

 1. Czy zgadzają się na rzeź drzew w Poznaniu i sabotowanie dyrektyw KE ?
 2. Jeżeli nie, to czy odmawiają przesuwania odpowiedzialności finansowej z Prezydenta i deweloperów na
  mieszkańców ?
 3. Czy dla ratowania klimatu przed negatywnymi zmianami zgadzają się na masowe zakładania Gajów
  Tlenowych i miejskich Ogrodów Permakultury (w technologii agroleśnej ) ?
  Oczywiście takowych ważnych kwestii do zadecydowania jest jeszcze kilka ( ale niewiele więcej ), ale społecznicy
  NGO chcący je podnieść byli bezwzględnie wycinani przez Zespół kierujący ( facylitacyjny ) panelem – ZF. Widać tu,
  z jednej strony braki umiejętności ZF kierowania większym projektem, a z drugiej całkowitą spolegliwość wobec
  władz miasta. Doszło do daleko idącej manipulacji – opisana w punktach:
 4. Prezydent Poznania przyzwala na „rzeź drzew”, betonozę centrum oraz sabotuje dyrektywy KE nakazujące
  masowe nasadzenia ( sprzeczne z planami deweloperów do zabetonowania miasta ).
 5. Panel Obywatelski powstaje, by de facto mieszkańcy przyklepali powyższe praktyki Prezydenta.
 6. W niedalekiej przyszłości, kiedy KE zacznie rozliczać z wykonania dyrektyw, Prezydent wyciągnie papiery
  z posiedzeniami i rekomendacjami Panelu, by przerzucić odpowiedzialność finansową na mieszkańców.
 7. Mieszkańcy mają teraz poczucie współdecydowania, ale ZF już ich zręcznie prowadzi na manowce. Odsuwa
  się ważne kwestie, a marnuje energię społeczną na drobnostki.
 8. A wszystko to za pieniądze podatników.

Polskie Forum Klimatyczne od samego początku chciało takowe kwestie poddać po dyskusję, ale usunięto nas jako stronę, a naszych ekspertów, po początkowym zleceniu wykonania prezentacji, zupełnie zignorowano. Eksperci wykonali pracę, za którą nie zapłacono. Za to jako ekspertów zatrudniono socjologa, by mówił o energetyce, a magistra fizyki jądrowej, by się wypowiadał o drzewach. Tak się robi wodę z mózgu szacownym mieszkańcom Poznania.

Panel Obywatelski nie spełnił swojej roli i powinien być zakończony i powtórzony od początku bez udziału urzędników i z innym ZF, bo ci ludzie nie są już w stanie dyskutować na argumenty. Za to Radio Poznań stanęło na wysokości zadania i uruchomiło cykl pogadanek o ekologii i klimacie „Zielony Poznań”. W każdy dzień roboczy o 9.50 rano będzie kilkuminutowa audycja – co tydzień z innym ekspertem – zachęcam do słuchania.

Robert W Jankowski
Prezes Zarządu Głównego PFK

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *