„Edukacja dla Klimatu” w partnerstwie z WFOŚiGW Poznań, 29.11.2022

Współpraca Polskiego Forum Klimatycznego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jest stabilna i długofalowa. Dokładnie taka, jakie powinny być działania na rzecz ochrony środowiska w Polsce.