„Edukacja dla Klimatu” w partnerstwie z WFOŚiGW Poznań, 29.11.2022

Współpraca Polskiego Forum Klimatycznego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jest stabilna i długofalowa. Dokładnie taka, jakie powinny być działania na rzecz ochrony środowiska w Polsce.

Ratujmy ptaki i ekosystem Parku Sośnina!

Błąkający się po parku puszczyk uralski zaalarmował lokalnych mieszkańców, którzy zwrócili się do ekologów o pomoc. Było to kilka dni po wycięciu największych dębów w tarnowskim Parku Sośnina. Ptak jest pod ścisłą ochroną gatunkową w Polsce, podobnie jak wiele więcej gatunków zamieszkujących teren parku. Czy takie zniszczenia przyrody były konieczne?