Drewno w programach ochrony powietrza na podstawie Małopolski

Fot. Slajd z prezentacji Atmoterm S.A. podczas konsultacji społecznych w Małopolsce

Sejm RP zobowiązał wszystkie województwa do opracowania programów ochrony powietrza (POP) najpóźniej do końca września 2020 roku. Wszystkie województwa korzystają z usług firmy Atmoterm S.A.
W dniu głosowania tej uchwały w małopolskim sejmiku warto zwrócić uwagę na niektóre zapisy traktujące biomasę drzewną jako niepożądane źródło ciepła – inaczej niż w rozwiniętej Europie.
Strony wspomnianej wcześniej prezentacji zatytułowane „Działania naprawcze – ograniczenie użytkowania urządzeń na paliwa stałe” to nie pomyłka drukarska – wiele proponowanych działań ma właśnie w ten sposób wprowadzać „pozytywny efekt ekologiczny”. Pani Aneta Lochno tak to ujmuje: „Jeśli chodzi o działanie dotyczące używania urządzeń na paliwa stałe – w gminach przewidziano, żeby od 2020 roku przynajmniej 50% a od 2025 roku 100% energii elektrycznej było z odnawialnych źródeł energii”. Wygląda na to, że biomasa drzewna (pellet, drewno, zrębki), która jest niewątpliwie paliwem stałym ma być eliminowana z użycia w Małopolsce w ramach „działań naprawczych”. Na rzecz OZE. Przecież biomasa ta jest właśnie OZE i to 100% OZE, ale wg programu ma zniknąć i mają tego dopilnować gminy.
Retoryka ta znajduje odzwierciedlenie w zapisach uchwały POP. Co więcej – wygląda na to, że biomasa drzewna nie jest nawet traktowana jako OZE, na co wskazują dane o udziale „biomasy” w małopolskim OZE (notabebe nieprawdziwe). Według tego dokumentu stanowi ona ok. 4% OZE, podczas gdy wiadomo, że średnio w Polsce jest to ok. 69%.

Żródło: Projekt uchwały POP w Małopolsce 2020

Innym, równie absurdalnym przykładem jest wprowadzanie zakazu użytkowania kominków w tzw. dni smogowe w Małopolsce. Okazuje się bowiem, że w tym samym dokumencie POP (ostatecznie radni) zaprzeczają tej idei poprzez informację, że „prowadzi to do minimalnej redukcji zanieczyszczeń„. Nie daje istotnego efektu ekologicznego. W sytuacji gdy na to miejsce będą stosowane mniej odnawialne źródła energii niż 100% OZE z biomasy, nie można inaczej tego zakazu nazwać jak „ustawowe niszczenie klimatu„.

Fragment integralnej części małopolskiego POP 2020

Europa
Austria czy Niemcy od dawna promują używanie biomasy drzewnej. Niemiecki program rządowy realizuje w 2020 roku dopłaty w wysokości 35-45% do zakupu urządzeń używających właśnie to paliwo. Powodem jest przestrzeganie europejskiego prawa, stosowanie zaleceń Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Szwajcaria od lat prowadzi edukację o prawidłowym używaniu paliw stałych w urządzeniach grzewczych obsługiwanych ręcznie. Cała Europa promuje używanie biomasy drzewnej a małopolski program ochrony powietrza odwrotnie – „ogranicza użytkowanie urządzeń na paliwa stałe”.

Znaczenie biomasy drzewnej w Polsce
Biomasa drzewna to przede wszystkim rodzime, polskie zasoby energetyczne. W odróżnieniu od innych OZE jest ona źródłem stabilnym, niezależnym od pory dnia czy pogody. Drewno to bezpieczeństwo energetyczne dla Polaków. Jest to jednocześnie energia powszechnie dostępna oraz tania i dlatego jest znakomitym narzędziem do ograniczania ubóstwa energetycznego w Polsce. Z tych przyczyn próby eliminacji tego paliwa w Małopolsce rodzą sprzeciw wielu środowisk z ekologami na czele.

Każdy zada to samo pytanie
Jaki cel może mieć eliminowanie urządzeń i paliw o dużej wartości dla polskiego społeczeństwa? Na pewno zwiększa rynek zbytu dla produkowanych za granicą urządzeń produkujących energię oraz samej energii kupowanej poza Polską. Eliminowanie biomasy drzewnej prezentowane jest przez firmę Atmoterm. Należy jednak zauważyć, że działania ograniczania OZE z biomasy drzewnej są mocno wspierane przez Departament Ochrony Środowiska małopolskiego urzędu marszałkowskiego pod nadzorem wicemarszałka Urynowicza oraz Krakowski i Polski Alarm Smogowy. Jeśli podmioty te nie rozumieją, nie znają przepisów unijnych, to należy je natychmiast odsunąć od wpływu na małopolski program ochrony powietrza, żeby nie tworzyć bubli. Jeśli jednak przepisy te znają i świadomie popierają eliminację polskiego OZE, to tym bardziej trzeba im się przeciwstawić.

Przygotował: Krzysztof Woźniak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *